Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Minima incidunt eaque ab cumque, porro maxime autem sed.

Get UPdate

  Firma TERC TRADE COMPANY d.o.o Prnjavor postoji od 1994 godine.Osnovana je kao vizija vlasnika da će na tržištu telekomunikacionih usluga značajno mjesto zauzimati male privatne firme.

  Brži razvoj, više poslova, pružanje složenijih usluga počinje 1997 godine.

  Projektovanju, izgradnji i održavanju telekomunikacionih mreža i uređaja 2002 godine dodajemo kablovsku TV u Prnjavoru koja omogućuje stabilnije finansisko poslovanje i ubrzava razvoj.

  Narednih godina razvijamo vlastitu građevinsku operativu, prvenstveno prilagođenu obavljanju poslova izgradnje telekomunikacionih mreža.Od 2005. godine opremljeni smo i osposobljeni u svakom pogledu za izgradnju najsloženijih i najmodernijih telekomunikacionih objekata,

  vlastitom građevinskom operativom , modernom montažerskom opremom, mjernim instrumentima, softverom za projektovanje i izradu izvedbeno-tehničke dokumentacije, iskustvom i stručnošću zaposlenih kadrova.

  TERC TRADE COMPANY danas je certifikovana firma sa svim licencama i dozvolama koja se bavi :

  1. Telefonija Projektovanje, Izgradnja, Održavanje i Trgovina, Pristupne mreže, Spojni putevi i mreže optičkim kablovima, Kablovska kanalizacija, Kućna tehnika.
  2. Kablovska TV Projektovanje, Izgradnja, Održavanje i Trgovina, Pristupne mreže, Spojni putevi i mreže optičkim kablovima. Kablovska kanalizacija, Prijemni sistemi, Hed endi, Kablovski internet, Interni TV kanal, Kućna tehnika.
  3. Građevinski radovi Iskopi kanala, temelja, šahtova I sl. Izgradnja svih vrsta podzemnih instalacija, Podbušivanje saobraćajnica, Sječenje, lupanje i popravljanje asvaltnih i betonskih površina, Izrada kućnih instalacija.